Garancia
nyíl nyíl nyíl Jótállási feltételek nyíl nyíl nyíl

A PC-MAX Kft minden általa eladott termékre a termék jellegétől függően új termékek esetén jótállást, használt termékek esetében szavatosságot vállal!

Új termékek esetén a jótállási idő 1 év (ettől eltérő esetben a termék adatlapján a termék adatlapján jelöljük). Az 1 év jótállás csak 10.000 Ft bruttó vételár felett alkalmazható.

A 10.000 Ft alatti termékek (kellékek) esetében cégünk 3 nap jótállást biztosít. Egyes (általunk nem kelléknek minősített) termékekek esetében (tápegység, DVD-RW, stb.) is érvényesíthető az 1 év garancia. Ilyen (10.000 Ft alatti) termékek vásárlásakor a jótállás időtartamáról érdeklődjön az eladónál!

Használt számítógépek és monitorok esetében a szavatosság minden esetben a vásárlás napjától számított 2 év, laptopokra 1 év, nyomtatókra 6 hónap, egyéb használt termékekre 1 év, laptop akku: 15 nap : (ref: 30 perc BIOS üzem). A nyomtató tonerekre nem vállalunk garanciát.

Garanciális ügyintézés, feltételek:  

1. A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt jótállási jegyet adni.

2. A jótállási igény a jótállási jegy bemutatásával érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában blokk vagy számla bemutatása szükséges.

3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál, jelen esetben a PC-MAX Kft. 4033 Debrecen, Huszár Gál u. 54. üzletben a teljes nyitvatartási időben. A nyitvatartási időről honlapunk „kapcsolat” menüjében tájékozódhat.

4. A fogyasztó választása szerint elsősorban kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, ill. a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  vagy a kötelezettségének megfelelő határidővel nem tud eleget tenni.

5. A termék kijavításával, illetve a javítás idejével a jótállási idő meghosszabbodik, míg a kicserélt termék (vagy annak egy része) tekintetében a jótállás újraindul. A jótállási jog érvényesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

6.  A fogyasztónak jogában áll a termék azonnali cseréjét kérni, amennyiben a vásárlás (távollévők között kötött szerződés esetében az átvételtől számítottt) időpontjától számított 3 munkanapon belül a termék meghibásodik. A jótállási jog érvényesítése során törekednie kell a kötelezettnek arra, hogy a javítást/cserét 15 napon belül elvégezze. Jelenéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.  Jelen jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait (különösen a termékszavatossággal összefüggő jogait) nem érinti.

8. Amennyiben a fogyasztónak a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását a kötelezett nem, vagy nem megfelelően rendezte, a fogyasztó jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

9. A jótállási igényt a kötelezett elutasíthatja, amennyiben az alábbiak közül bármely eset bizonyítható:

   a. A termék hibája nem rendeltetésszerű használat miatt jelentkezett;

   b. A terméket szakszerűtlenül helyezték üzembe/szerelték össze;

   c. A termék hibáját túlfeszültség, hálózati hiba, elemi kár okozta.

10. Webáruházunkban vásárolt termékeinkkel kapcsolatban a Távollévők között kötött szerződésekről (45/2014.)Korm. R.) rendelkezései az irányadóak. (kivonatolva)

A fogyasztó a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A PC-MAX Kft köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A PC-MAX Kft azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.Az oldal üzemeltetője süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak. Bővebben